Visita del Conseller Felip Puig a Tallers Bellvitge

12/11/2013

Felip Puig va visitar Tallers Bellvitge, junt amb alguns dels nostres clients i col·laboradors.

El dilluns dia 11, a Tallers Bellvitge , vam rebre la visita del Conseller D’Empresa i Ocupació , Sr. Felip Puig . Va estar acompanyat de la diputada Sra. Meritxell Borràs, i del Dtor. Gral d’Economia Social . Per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet va assistir la Tte. alcalde i regidora de Benestar i família, la Sra. Dolors Fernández.

Després de la visita, el Conseller va mantenir  una reunió de treball, amb els responsables del centre  i un grup de convidats ,  representants de la empreses clients  i d’altres entitats que donen suport ( Nissan, Jovi, Institut de Mercats, la Caixa , Coop57 , Coopdemà,..)

A la reunió, els propis clients , han posat en valor  la feina realitzada pel centre. S’ha exposat per part de l’entitat les dificultats que es viuen  com a conseqüència de les retallades a les subvencions , i que obliguen a suportar càrregues financeres , i s’ha expressat la voluntat de continuar impulsant la creació de nous llocs de treball per les persones amb discapacitat i/o malaltia mental . En aquest sentit , ha estat especialment  valuós el compromís  per part dels clients de mantenir i ampliar la feina que ara ens subcontracten, així com el del Departament d’Empresa i de la representant municipal per estudiar els projectes que els hi puguem  presentar de millora i ampliació del CET, e intentar donar-nos recolzament .

Creiem que ha estat una visita profitosa e interessant per tots .

"

Volem constituir una alternativa real d’aprenentatge
i de qualificació professional pels nostres treballadors

"