Història

L'any 1968 un grup de pares amb fills amb discapacitat intel·lectual, preocupats per la situació dels seus fills, es van unir per tractar de trobar la forma en que aquests poguessin tenir un treball digne. A través de gestions complexes, van aconseguir adquirir un terreny, i aportant recursos propis i uns altres procedents d'ajudes externes, van aixecar un edifici en el qual van instal·lar un taller que va obrir les seves portes l'any 1971, en qualitat de taller de treball protegit i donant ocupació inicialment a 12 persones.


Després d'engegar aquest Centre de Treball i d'anar augmentant gradualment el nombre de treballadors, es va ampliar la nostra organització amb la creació del Centre Ocupacional registrat al maig 1990 amb els seus corresponents serveis annexos.

Al llarg d'aquestes últimes dues dècades, el Centre Especial de Treball ha anat ampliant serveis i llocs de treball. A l'actualitat reballen 84 persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental."

Volem constituir una alternativa real d’aprenentatge
i de qualificació professional pels nostres treballadors

"