Junta Directiva

"

Volem constituir una alternativa real d’aprenentatge
i de qualificació professional pels nostres treballadors

"