Serveis

SERVEIS A LES EMPRESES

Oferim qualitat i professionalitat en els nostres serveis, sense perdre de vista la responsabilitat social.

Serveis de Repartiment: estem per tota barcelona i L’Hospitalet de Llobregat realitzant repartiments de la compra a domicili i tasques de missatgeria ecològica.

Serveis de Manipulat Industrial: podem realitzar tot tipus de manipulat i empaquetament.

Serveis d'Impremta: qualsevol cosa que demani el nostre client, díptics, cartells, cartes, carpetes, revistes...

Serveis de Jardineria: relitzem el manteniment necessari per a jardins i horts.

SERVEIS A LES PERSONES

Al Centre Ocupacional

Es treballa en la línia de potenciar l’autonomia personal dels usuaris, intentant no caure en paternalismes que limitin l’aprenentatge d’aquests. A més, es treballa de forma individual amb els usuaris, tenint en compte les necessitats de cadascun i valorant en cada moment les accions a realitzar. Mantenim el intent constant de fer visibles als usuaris a la nostra comunitat, de fer-los participar en espais públics per fer més efectiva la seva integració. Amb aquest objectiu han nascut les activitats realitzades a les biblioteques de L’Hospitalet i també l’activitat de jardineria.

Atenent al nostre afany constant de millora, el  nostre C.O s’ha especialitat en SAAC (Sistemes alternatius i Augmentatius de la Comunicació), un projecte que consisteix en proporcionar ajudes i mitjans tècnics per facilitar la comunicació d’aquells usuaris amb dificultats en expressar-se.

El Centre Especial de Treball

Té com a principal objectiu la creació i el manteniment de llocs de treball per a les persones amb discapacitat psíquica i/o mental.

La nostra filosofia ens fa entendre el pas pel CET com un pas intermedi en el procés laboral de les persones amb discapacitat intel•lectual i/o malaltia mental. Volem aconseguir que els/les treballadors/es puguin passar per 3 fases; una primera de formació específica en el sector del comerç i en les habilitats transversals necessàries per desenvolupar un treball, una segona de treball en el CET, que serveixi de preparació i trampolí pel pas a l’empresa ordinària i una tercera, en aquells casos que valorem oportú i que el/la treballador/a ho vulgui, que és la inserció a l’empresa ordinària.

 

Servei de Suport   a la Autonomia en la Pròpia Llar: oferim un Servei que tracta de donar suport a persones amb discapacitat i/o malaltia mental que viuen soles, per treballar aspectes de la vida quotidiana.

"

Volem constituir una alternativa real d’aprenentatge
i de qualificació professional pels nostres treballadors

"