Servei de suport a la llar

Des de l’any 2008, oferim el servei de SSAPLL a persones de L’Hospitalet de Llobregat. 

Aquest servei té com a objectiu contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant dins de la seva llar com a la comunitat, amb la finalitat que puguin viure al seu domicili habitual de forma independent. Des del servei es potencien l’autonomia en diverses àrees:

  • Facilitar eines i estratègies per realitzar autònomament les tasques domèstiques.

  • Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables.

  • Suport en l’organització i administració de l’economia personal i domèstica.

  • Suport en l’organització del temps lliure.

  • Potenciar les relacions socials i la participació en la comunitat.

  • Suport en les relacions familiars.

  • Acompanyament en la gestió de tràmits.

Els usuaris d’aquest servei reben el suport d’un/a educador/a que els orienta i els ensenya com organitzar-se diàriament per poder viure sols a casa seva. Dins de l’equip també participa una treballadora social i un psicòleg, que es coordinen amb l’educadora i donen suport a l’usuari i la seva família.

APOSS està reconeguda com a Entitat Col·laboradora de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar per la Generalitat de Catalunya.

 

"

Volem constituir una alternativa real d’aprenentatge
i de qualificació professional pels nostres treballadors

"